Niterói
Niterói
Niterói
Niterói
Niterói
Niterói
Niterói
Niterói
Niterói
Niterói
Rio
Rio
Rio
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal – Ringed Kingfisher
Pantanal – Oliveasos Comorand
Pantanal
Pantanal – Yellow-billed Cardinal
Pantanal – Caiman
Pantanal – Tabebuia Tree
Pantanal
Pantanal – Tucan
Pantanal – Ringed Kingfisher with fish
Pantanal
Pantanal
Pantanal – Jaguar footprint
Pantanal – Anhinga
Pantanal
Pantanal – Green Iguana
Pantanal
Pantanal
Pantanal – Great Egret
Pantanal
Pantanal
Pantanal – Piranha
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal – Plumbeous Ibis
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal – Sun
Pantanal – Hyacinth Macau
Pantanal – Monk Parakeets
Pantanal – Red-Green Macau
Pantanal – Female Amazon Kingfisher
Pantanal
Pantanal – Campo Flicker
Pantanal
Pantanal
Pantanal – Tiger Heron (baby)
Pantanal
Pantanal
Pantanal – Tiger Heron
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal – Tucan
Pantanal
Pantanal – Saphran finch
Pantanal – Saphran finch femal
Pantanal – Scissor Tailed Hummingbird
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal
Pantanal – moonrise